Taxatie

Een helder en goed onderbouwd beeld van bedrijfsonroerend goed zorgt ervoor dat er juiste financiële beslissingen genomen kunnen worden.

Doordat wij aangesloten zijn bij Stichting Vastgoedcert, het kwaliteitsregister van Makelaars en Taxateurs, én de markt goed kennen, zijn wij in staat om een goed onderbouwd rapport van elk type bedrijfsmatig vastgoed te maken.


Richtlijnen Taxatie Management Instituut

Het taxatierapport van Terpstra Bedrijfsmakelaardij voldoet aan de hoogste kwaliteitsstandaarden in de markt en wordt opgesteld volgens de richtlijnen van het Taxatie Management Instituut en werken volgens het zogenaamde ‘4-ogenprincipe’. Dit betekent dat elke uitgevoerde taxatie ook door een collega wordt beoordeeld. Hierdoor is de basis van elke beslissing omtrent het onroerend goed op een juiste manier onderbouwd.


Wilt u meer weten over onze deskundigheid en werkwijze?
 
Neem dan contact op met de heer Wietse Terpstra RT, tevens directeur/eigenaar. Telefonisch via 0513 62 62 15 of 06 53 41 64 05, e-mail:
w.terpstra@terpstramakelaardij.nl of door onderstaand contactformulier in te vullen.


Onze taxateur is:

 • VastgoedCert gecertificeerd
 • Ingeschreven in het NRVT-Register
 • TMI gecertificeerd
 • Opgenomen in Rabobank shortlist
 • Onafhankelijk (functiescheiding op objectniveau tussen makelaars en taxateurs)
 • Altijd op de hoogte van veranderingen en ontwikkelingen omdat ze voldoen aan de strenge normen van permanente educatie


Wij zijn taxatiespecialisten en hebben een aantoonbare track-record in taxaties van:
 • Kantoren, winkels en bedrijfspanden
 • Exploitatievastgoed zoals horeca, jachthavens, recreatie- en vrijetijdsbedrijven
 • Projectontwikkeling en herontwikkeling
 • Grondwaardebepaling
 • Woningcomplexen of woningen, appartementen, kamers en studio’s voor beleggingsdoeleinden


Tevens hebben wij ruime ervaring als deskundige in huurprijsherzieningstrajecten ex artikel 7: 303 BW.
                                                                        
 

Contact

Persoonsgegevens
Adresgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring