Disclaimer

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Alle informatie op deze website en de informatie die wij per mail verstrekken is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Terpstra Makelaardij B.V. aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie.

Beschikbaarheid
De informatie en aanbevelingen op deze website en via mail kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Het auteursrecht op deze website berust bij Terpstra Makelaardij B.V. of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Terpstra Makelaardij B.V. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Terpstra Makelaardij B.V..